Elsabie Norden
PRETORIA TEAM > Lynnwood

Certified BodyTalk Practitioner (PaRama) (NP MDT)
Cell: 072 172 1455
Email: elsabie@bodytalkhealth.co.za


View Larger Map

After qualifying with a Higher Education diploma at the University of Pretoria, I specialized in remedial education for children with learning difficulties. In 30-odd years in my own practice as a remedial teacher, I focused on children from Grade 7 up and also adults with learning and reading difficulties.

In 1975, I joined Lifeline as a counselor and trainer, and in 1980, after assisting with the establishment of Rape Crisis in South Africa, also became a rape crisis counselor.

I subsequently attended an introductory lecture on BodyTalk and I realized that this technique addresses many of the challenges I have encountered in the process of remedial teaching. It provides a considerably wider spectrum of support and healing of mind and body than purely corrective therapy and the relevant medication. This realization drove me to do the BodyTalk Access course, and thereafter I completed BodyTalk Modules 1, 2, 3/6, 4/7, 5 & 9; Orthopaedic Fascia Balancing; Mindscape & Advanced Mindscape; and Access Consciousness Bars.

I no longer practice as a remedial teacher, and am now a certified full time BodyTalk Practitioner.

I believe that the brain is a far more dynamic instrument of healing than we realize, and can greatly reduce our reliance on external therapies and/or chemicals for healing. BodyTalk taps into that energy and empowers the client’s body to start healing itself. It is this aspect of BodyTalk that impresses me the most. It is inspiring to see how my clients regain their zest for life after a session that doesn’t diagnose, is not invasive and prescribes no medication.

I hope to see you soon to experience this wonderful modality called BodyTalk.


Nadat ek ‘n Hoër Onderwysdiploma by die Univesiteit van Pretoria behaal het, het ek gespesialiseer in remediërende onderwys vir kinders met leerprobleme. In my 30 jaar in my eie praktyk het ek gefokus op kinders vanaf Graad 7 en volwassenes met leer- en leesprobleme.

In 1975 het ek as berader en later afrigter by Lifeline aangesluit, en in 1980, nadat ek gehelp het met die vestiging van die Verkragtingskrisiskliniek in Suid-Afrika, het ek ook ‘n verkragtingskrisisberader geword.

Na ek ‘n inleidende lesing oor Bodytalk bygewoon het, het ek dadelik besef dat hierdie tegniek heelparty van die uitdagings wat ek in die proses van remediërende onderwys teëgekom het, aanspreek. Dit verskaf ‘n aansienlik wyer spektrum van ondersteuning en genesing as suiwer korrektiewe terapie en medikasie. Díe besef het my genoop om die BodyTalk toegangskursus te voltooi, en later ook BodyTalk Modules 1, 2, 3/6, 4/7, 5 & 9; Orthopaedic Fascia Balancing; Mindscape & Advanced Mindscape; en Access Consciousness Bars.

Ek beoefen nie meer remediërende onderwys nie, en is nou ‘n gesertifiseerde, voltydse BodyTalk praktiseerder.

Ek glo dat die brein ‘n veel dinamieser genesingsinstrument is as wat ons besef, en dat dit ons afhanklikheid van eksterne terapië / chemikalië vir genesing grootliks kan verminder. BodyTalk put uit daardie energiebron en bemagtig die klient se liggaam om homself te begin genees. Dit is hierdie aspek van BodyTalk wat my die meeste beïndruk. Dit is inspirerend om te sien hoe my kliente hul lus vir die lewe herontdek na ‘n sessie wat nie diagnoseer nie, nie indring nie en geen medikasie voorskryf nie.

Ek hoop ek sien jou binnekort sodat jy hierdie wonderlike modaliteit, BodyTalk, kan ervaar.

Contact Elsabie

I would love to hear from you! Please fill out this form and I will get in touch with you shortly.

Comments are closed.